Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης σας για να διαβάσετε τις απαντήσεις σας


European Lawyers, Solicitors and Law Firms based in Europe

 

Νομικα Εντυπα

Πωλητήρια Έγγραφα (Ακίνητη Ιδιοκτησία)
  Δείγματα Πωλητηρίων Εγγράφων (Ακίνητη Ιδιοκτησία)
   
Κοινοπραξίες / Συνεταιρισμοί
  Δείγματα Συμφωνιών Κοινοπραξίας
   
Συμφωνίες Αγοραπωλησίας Αγαθών και Εμπορευμάτων
  Δείγματα Συμφωνιών Αγοράπωλησίας Αγαθών/Εμπορευμάτων
   
Συμφωνίες Εργοδότησης
  Δείγματα Συμφωνιών Εργοδότησης
   
Πληρεξούσια Έγγραφα
  Πληρεξούσια Γενικής και Ειδικής Φύσεως
   
Ενοικιαστήρια Έγγραφα
  Δείγματα Ενοικιαστηρίων Εγγράφων
   
Έντυπα Αιτήσεων
  Αιτήσεις σε Δημόσιες Υπηρεσίες
   
Γραμμάτια
  Δείγματα Γραμματίων