Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης σας για να διαβάσετε τις απαντήσεις σας


European Lawyers, Solicitors and Law Firms based in Europe

 

Συμφωνίες Εργοδότησης
Δείγματα Συμφωνιών Εργοδότησης
   
   
GR Σύμβαση Εργοδότησης (Κατάστημα)
ENG General Employment Agreement
Βασικοί Όροι Εργοδότησης

Το πιό πάνω έντυπο αποτελεί δείγμα των βασικών όρων εργοδότησης, τους οποίους κάθε εργοδότης είναι υπόχρεος βάση νομοθεσίας να δίδει γραπτώς στους εργοδοτουμένους με την έναρξη της εργοδοσίας τους.

  pages   1   of 1