Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης σας για να διαβάσετε τις απαντήσεις σας


European Lawyers, Solicitors and Law Firms based in Europe

 

27.05.2015 Πλαίσιο Αφερεγγυότητας - Περίληψη των σημαντικότερων προνοιών που αοφορούν φυσικά πρόσωπα


Τα δύο νομοσχέδια του νέου πλαισίου αφερεγγυότητας που αφορούν αποκλειστικά φυσικά πρόσωπα είναι τα ακόλουθα:

(α) Ο περί Αφερεγγυότητας Φυσικών Προσώπων (Προσωπικά Σχέδια Αποπληρωμής και Διάταγμα Απαλλαγής Οφειλών).

(β) Ο περί Πτώχευσης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015.


Πιό κάτω μπορείτε να διαβάσετε την περίληψη των πιό σημαντικών προνοιών και τροποποιήσεων.

 

Download File
Download File