Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης σας για να διαβάσετε τις απαντήσεις σας


European Lawyers, Solicitors and Law Firms based in Europe

 

07.12.2012 Οι πρώτες νομοθετικές τροποποιήσεις υπό το φώς του Μνημονίου


Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε χθες τις πρώτες νομοθετικές τροποποιήσεις υπό το φως του συμφωνηθέντος Μνημονίου με την Τρόικα, ως αποτέλεσμα της αίτησης που έχει υποβάλει η Κυπριακή Δημοκρατία στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Χρηματοπιστωτικής Στήριξης.

ΦΠΑ

(α) Ο κανονικός συντελεστής του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) για την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών θα αυξηθεί από 17% σε 18% από τις 13 Ιανουαρίου 2013. Αυτή είναι η δεύτερη αύξηση σε ένα χρόνο. Το ποσοστό αυτό θα αυξηθεί περαιτέρω τον Ιανουάριο του 2014 σε 19%.

(β) Ο μειωμένος συντελεστής Φόρου Προστιθέμενης Αξίας για την παροχή ορισμένων αγαθών και υπηρεσιών, όπως τα ταξί, εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρουαζιέρες, θα αυξηθεί από 8% σε 9%.

ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Οι μηνιαίες ακαθάριστες αποδοχές των εργαζομένων στον δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και οι μηνιαίες συντάξεις θα μειωθούν ως εξής:

(α) μέχρι 1000 ευρώ καμία μείωση.

(β) 1001 - 1500 Ευρώ 6,5%

(γ) 1501 - 2000 ευρώ 8,5%

(δ) 2001 σε 3000 ευρώ 9,5%

(ε) 3001 - 4000 Ευρώ 11,5%

(στ) και πάνω από 4001 12,5%

Εκτός από τις παραπάνω μειώσεις, όλες οι μηνιαίες ακαθάριστες αποδοχές και οι συντάξεις θα μειωθούν κατά 3% επιπρόσθετα, συμπεριλαμβανομένων των μισθών και των συντάξεων έως και 1000 ευρώ.

ΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Θα υπάρξουν αυξήσεις στον φόρο κατανάλωσης στα καπνικά προϊόντα και στα αλκοολούχα ποτά. Από τις αυξήσεις αυτές εξαιρούνται το κρασί, η κουμανταρία και τα πούρα.