Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης σας για να διαβάσετε τις απαντήσεις σας


European Lawyers, Solicitors and Law Firms based in Europe

 

Νομικα Νεα & Αρθρα
Φιλτράρισμα Ανά :
 
26.11.2016 » NEW LOWER FINANCIAL CRITERIA FOR THE GRANTING OF CYPRUS / EU CITIZENSHIP
Alexis Tekkis, Lawyer/Legal Consultant, A. TEKKIS & CO LLC
22.12.2015 » ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΕΡΓΟΥ, ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ, ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΚΑΙ ΘΥΜΑΤΟΣ
Αλέξης Τέκκης, Δικηγόρος - Νομικός Σύμβουλος - A. TEKKIS & CO LLC
27.05.2015 » Πλαίσιο Αφερεγγυότητας - Περίληψη των σημαντικότερων προνοιών που αοφορούν φυσικά πρόσωπα

30.03.2015 » Intellectual Property in Cyprus
By Christina Aristidou, Lawyer - Litigator,
09.02.2015 » Φωτογραφία, Πνευματικό Δικαίωμα και Σύμβαση/Άδεια Εκμετάλλευσης Φωτογραφίας απο Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
Χριστιάνα Αριστείδου, Δικηγόρος - DEMOCRITOS ARISTIDOU & CO LAW FIRM
09.01.2015 » Περί Παραγραφής Αγώγιμων Δικαιωμάτων (Τροποποιητικός) Ν. 190(Ι)/2014

08.01.2015 » Πρόσφατες Τροποποιήσεις του Περί του Δικαιώματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας Νόμου του 1976 εώς 2012
Χριστιάνα Αριστείδου, Δικηγόρος - DEMOCRITOS ARISTIDOU & CO LAW FIRM
24.11.2014 » Τίθεται σε Λειτουργία ο Ενιαίος Φορέας Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης
Αλέξης Τέκκης, Δικηγόρος / Νομικός Σύμβουλος, A. TEKKIS & CO LLC
22.10.2014 » CYPRUS HOLDING COMPANIES
Oxford Management Ltd - Tax Solutions
08.09.2014 » Η εφαρμογή των προνοιών του περί Καταχρηστικών Ρητρών σε Καταναλωτικές Συμβάσεις Νόμος, σε συμβάσεις δανειοδότησης σε ξένο νόμισμα (Υπόθεση KASLER)
Αλέξης Τέκκης - Δικηγόρος/Νομικός Σϋμβουλος - A. Tekkis & Co LLC
  pages   1   of 11   »