Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης σας για να διαβάσετε τις απαντήσεις σας


European Lawyers, Solicitors and Law Firms based in Europe

 

Οροι Χρησης

Αυτοί οι νομικοί όροι  ισχύουν για όλο το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου υπό την ονομασία www.cypruslegalanswers.com ("δικτυακός τόπος") και σε κάθε αλληλογραφία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μεταξύ εμάς και εσάς.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα. Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα θα σημαίνει αυτόματα ότι αποδέχεστε και δεσμεύεστε από τους παρόντες όρους χρήσης ("Όροι Χρήσης"). Αν δεν αποδέχεστε αυτούς τους όρους, δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα αυτή. Με την πρόσβαση σας σε οποιοδήποτε μέρος του δικτυακού τόπου, θα θεωρείται αυτόματα ότι έχετε αποδεχθεί αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις στο ακέραιο.

Οι όροι αυτοί μπορεί να αναθεωρούνται από την ομάδα του CLA χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και θα πρέπει να ελέγχετε τη σελίδα αυτή τακτικά για να ενημερώνεστε για οποιεσδήποτε αλλαγές.

Το CLA είναι ένα νομικό  ευρετήριο και μια δικτυακή διαδραστική ιστοσελίδα με έδρα την Κύπρο. Όλα τα μέλη δικηγόροι της είναι εγγεγραμμένα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Κύπρου, ο οποίος ρυθμίζεται από τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας, τους κανόνες του Κυπριακού Δικηγορικού Συλλόγου και των κανόνων του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Κύπρου.

Αυτή η ιστοσελίδα ανήκει και διατηρείται από το CLA και παρέχει πληροφορίες σχετικά με δικηγορικά γραφεία στη Κύπρο και τις υπηρεσίες που παρέχουν. Περιέχει επίσης πληροφορίες γενικής φύσεως που αφορούν τη Κύπρο και το Κυπριακό δίκαιο. Οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι μόνο για ενημερωτική χρήση και δεν αποτελούν διαφήμιση, νομική συμβουλή ή γνώμη για οποιαδήποτε γεγονότα ή περιστάσεις.

Επιτρέπεται να τυπώσετε και να κατεβάσετε αποσπάσματα από την ιστοσελίδα για δική σας χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά δεν θα έχουν τροποποιηθεί με κανέναν τρόπο και δεδομένου ότι η πνευματική ιδιοκτησία του CLA θα αναγράφεται και θα εμφανίζεται σε όλα τα αντίγραφα.

Σε καμία περίπτωση η διαβίβαση οποιωνδήποτε πληροφοριών μέσω του δικτυακού τόπου δεν δημιουργεί και δεν συνιστά τη δημιουργία σχέσης δικηγόρου-πελάτη μεταξύ CLA και οποιουδήποτε άλλου μέρους. Ως εκ τούτου, δεν θα πρέπει να ενεργείτε αποκλειστικά και μόνο σύμφωνα με οποιαδήποτε πληροφορία σας παρέχεται μέσω της ιστοσελίδας, αλλά θα πρέπει πάντα να συμβουλεύεστε κατ ιδίαν έναν κατάλληλα καταρτισμένο δικηγόρο εάν έχετε ένα συγκεκριμένο νομικό πρόβλημα ή απορία.

Κάθε υλικό που μεταδίδετε στην ιστοσελίδα αυτή, εκτός από προσωπικά στοιχεία, θα θεωρούνται ως μη εμπιστευτικά και δεν θα έχουμε καμία υποχρέωση και ευθύνη όσον αφορά αυτό το υλικό. Θα έχουμε το δικαίωμα να αντιγράφουμε, να αποκαλύπτουμε, να διανέμουμε, να ενσωματώνουμε και να χρησιμοποιούμε με κάθε τρόπο το υλικό και όλα τα δεδομένα, εικόνες, ήχους, κείμενο και άλλα αντικείμενα σε αυτό, για οποιονδήποτε και όλους τους εμπορικούς ή μη εμπορικούς σκοπούς.

Ο δικτυακός τόπος παρέχει συνδέσμους με άλλους δικτυακούς τόπους τρίτων μερών στο διαδύκτιο που δεν ανήκουν ή διατηρούνται από το CLA (δικτυακούς τόπους τρίτων μερών). Αυτές οι συνδέσεις δίνονται ως πρόσθετη υπηρεσία. Αν συνδεθείτε με δικτυακούς τόπους τρίτων μερών, θα μεταφέρεστε σε άλλη ιστοσελίδα πέραν από τον έλεγχο του CLA και συνεπώς, δεν θα ισχύουν πλέον οι παρόντες όροι χρήσης. Δεν ευθυνόμαστε σε καμία περίπτωση για το περιεχόμενο οποιουδήποτε δικτυακού τόπου τρίτου μέρους. Επιπλέον, θα αφαιρούνται άμεσα σύνδεσμοι από αυτή την ιστοσελίδα μετά από αίτημα του ιδιοκτήτη ή διαχειριστή αυτών.

Ενώ λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίζεται η ακρίβεια αυτής της ιστοσελίδας, σε καμία περίπτωση δεν εγγυόμαστε ή δηλώνουμε, ρητώς ή σιωπηρώς, ότι το περιεχόμενο ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτής της ιστοσελίδας είναι ακριβή, πλήρη, αξιόπιστες, τρέχουσες ή απαλλαγμένες από λάθη ή παραλείψεις.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στην ιστοσελίδα παρέχονται "ως έχουν " και "όπως διατίθενται". Η χρήση αυτού του δικτυακού τόπου ή οποιουδήποτε δικτυακού τόπου τρίτων που συνδέονται με την ιστοσελίδα αυτή, γίνεται με δική σας πρωτοβουλία και ευθύνη. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με όλους τους νόμους και τους κανονισμούς που ισχύουν για τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου και για τη χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν.

Ως εκ τούτου, το CLA και/ή αντιπρόσωποι και/ή οι συνεργάτες του, δεν θα φέρουν ευθύνη για τυχόν απώλεια ή ζημιά οποιασδήποτε μορφής, περιλαμβανομένου αλλά όχι αποκλειστικά άμεσης, έμμεσης, και/ή επακόλουθης ζημίας που πιθανόν να προκύψουν από τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου.

Διεκδικούμε το δικαίωμα του δημιουργού στα έγγραφα που παράγουμε. Νομικές απόψεις και συμβουλές που δίνονται και τα έγγραφα που έχουν εκπονηθεί, είναι για δική σας χρήση μόνο και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθούν ή να αντιγραφούν για/ή από οποιονδήποτε τρίτο πρόσωπο χωρίς τη γραπτή μας συγκατάθεση.

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης διέπονται από και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Κάθε μέρος συμφωνεί αμετάκλητα να υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Κύπρου, σε σχέση με οποιαδήποτε αξίωση ή θέμα που προκύπτει από ή σε σχέση με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις ή τις έννομες σχέσεις που δημιουργούνται από αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις.