Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης σας για να διαβάσετε τις απαντήσεις σας


European Lawyers, Solicitors and Law Firms based in Europe

 

Εμπορικό ΔίκαιοΤι σημαίνει "καταναλωτής" και τι "πωλητής" σύμφωνα με τη Νομοθεσία?


Wednesday, May 18 2011
 

Καταναλωτής σημαίνει παν φυσικό πρόσωπο το οποίο ενεργεί για σκοπό μη εντασσόμενο στο πλαίσιο της εμπορικής, επιχειρηματικής ή επαγγελματικής του δραστηριότητας και πωλητής σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο, δυνάμει συμβάσεως, πωλεί καταναλωτικά αγαθά στο πλαίσιο της εμπορικής, επιχειρηματικής ή επαγγελματικής του δραστηριότητας.