Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης σας για να διαβάσετε τις απαντήσεις σας


European Lawyers, Solicitors and Law Firms based in Europe

 

Εργατικό ΔίκαιοΠοιά είναι η μέγιστη διάρκεια εργασίας την εβδομάδα?


Thursday, Aug 04 2011
 

Εκτός εάν υπάρχουν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους, ο χρόνος εργασίας ανά εβδομάδα δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 48 ώρες κατά μέσο όρο, συμπεριλαμβανομένου και των υπερωριών.  Σε περίπτωση που εργοδότης ζητήσει απο εργαζόμενο να εργαστεί περισσότερο απο 48 ώρες, αυτό θα πρέπει να γίνει μετά απο συμφωνία μεταξύ των δύο μερών και σε περίπτωση άρνησης του εργοδοτούμενου, δεν θα πρέπει να υπάρξουν οποιεσδήποτε επιπτώσεις.