Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης σας για να διαβάσετε τις απαντήσεις σας


European Lawyers, Solicitors and Law Firms based in Europe

 

Νομικες Ενδειξεις
 
 
Κατηγορία: Ποινικό Δίκαιο

Κάτω απο ποιές περιστάσεις δύναται άτομο να συλληφθεί με ένταλμα σύλληψης?


Tuesday, Jun 07 2011
 

Σύμφωνα με to Σύνταγμα, μόνο στις πιό κάτω έξι περιπτώσεις επιτρέπεται η στέρηση ελευθερίας και κράτησης ατόμου με ένταλμα σύλληψης:

  • Η περίπτωση κρατήσεως ατόμου μετά από καταδίκη του από αρμόδιο Δικαστήριο.
  • Η περίπτωση συλλήψεως ή κρατήσεως ατόμου λόγω μη συμμορφώσεώς του προς νόμιμη διαταγή του Δικαστηρίου.
  • Η περίπτωση συλλήψεως ή κρατήσεως ανθρώπου προς το σκοπό προσαγωγής του ενώπιον αρμόδιας κατά νόμο αρχής, λόγω ευλόγου υπόνοιας ότι διέπραξε αδίκημα ή όταν η σύλληψη ή η κράτηση είναι ευλόγως αναγκαία για να παρεμποδισθεί η διάπραξη αδικήματος ή η απόδραση μετά τη διάπραξη του αδικήματος.
  • Η περίπτωση περιορισμού ανηλίκου δυνάμει νομίμου διαταγής προς το σκοπό αναμορφωτικής επίβλεψης ή νόμιμης κράτησης προς σκοπόν προσαγωγής του ενώπιον αρμόδιας κατά το νόμο αρχής.
  • Στην περίπτωση περιορισμού ατόμων προς παρεμπόδιση επεκτάσεως μεταδοτικών νόσων, ατόμων ασθενών διανοητικώς, αλκοολικών, τοξικομανών ή αλητών.
  • Η περίπτωση σύλληψης ή κράτησης ατόμου προς παρεμπόδιση της άνευ αδείας εισόδου του στη Δημοκρατία ή αλλοδαπού κατά του οποίου γίνονται ενέργειες με σκοπό την απέλαση ή την έκδοσή του.

 

 
 
Κατηγορία: Ποινικό Δίκαιο

Πότε άτομο δύναται να συλληφθεί χωρίς ένταλμα σύλληψης?


Tuesday, Jun 07 2011
 

Με την εξαίρεση της περιπτώσεως του αυτόφωρου αδικήματος για το οποίο προβλέπεται ποινή φυλακίσεως, δεν επιτρέπεται καμία σύλληψη παρά μόνο αν εκδοθεί προηγουμένως σχετικό δικαστικό ένταλμα συλλήψεως.

Τέτοια σύλληψη πρέπει να ακολουθεί, σε χρόνο και σε σειρά, τη διάπραξη του εν λόγω αδικήματος.