Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης σας για να διαβάσετε τις απαντήσεις σας


European Lawyers, Solicitors and Law Firms based in Europe

 

Νομικες Ενδειξεις
 
 
Κατηγορία: Δίκαιο Διαδικτύου

Είναι απαραίτητη η ενσωμάτώση Όρων Χρήσης και Προϋποθέσεων κατά τη δημιουργία ενός δικτυακού τόπου;


Wednesday, Jun 01 2011
 

Θα πρέπει να ενσωματώσετε τους δικούς σας όρους και προϋποθέσεις χρήσης που πρέπει να παρέχουν γενικά στοιχεία σχετικά με την πρόσβαση στην ιστοσελίδα σας και τις τυχόν απαιτήσεις καταχώρισης, τη περιγραφή των αγαθών ή των υπηρεσιών που παρέχονται, την πολιτική προστασίας της ιδιωτικής ζωής, την αποκήρυξη της ευθύνης για συνδέσμους σε δικτυακούς τόπους τρίτων, τα δικαιώματα κάθε μέρους να καταγγείλει τη σύμβαση, ανακοινώσεις σχετικά με πνευματικά δικαιώματα και ανακοινώσεις των δικαιωμάτων σας ως ιδιοκτήτη της ιστοσελίδας, γενική αποποίηση ευθύνης, την ενημέρωση των χρηστών σχετικά με το δικαίωμά σας να αποζημιώνονται για ορισμένα θέματα, το εφαρμοστέο δίκαιο και τη διεθνή δικαιοδοσία, τη διατήρηση του δικαιώματος να εκτελούνται έργα βελτίωσης στην ιστοσελίδα σας, και επίσης να παρέχονται τα στοιχεία επικοινωνίας σας σε περίπτωση που υπάρχει ανάγκη να επιδοθεί προειδοποίηση.

 
 
Κατηγορία: Δίκαιο Διαδικτύου

Είναι απαραίτητη στον ιστοχώρο η προστασία της ιδιωτικής ζωής των καταναλωτών;


Wednesday, Jun 01 2011
 

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, οι καταναλωτές δίνονται ορισμένα δικαιώματα. Εκείνοι που χρησιμοποιούν τα προσωπικά τους δεδομένα πρέπει να ακολουθούν τις οκτώ αρχές της "καλής διαχείρισης των πληροφοριών", οι οποίες είναι: θεμιτή και νόμιμη επεξεργασία, επεξεργασία για ορισμένους σκοπούς, κατάλληλη, συναφή και όχι υπερβολική χρήση των δεδομένων αυτών, ακριβείς χρήση, να μην διατηρούνται για περισσότερο χρόνο από ό, τι είναι απαραίτητο, να επεξεργάζονται σύμφωνα με τα δικαιώματά σας, να είναι ασφαλής και να μην μεταφέρονται σε χώρες χωρίς επαρκή προστασία