Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης σας για να διαβάσετε τις απαντήσεις σας


European Lawyers, Solicitors and Law Firms based in Europe

 

Νομικες Ενδειξεις
 
 
Κατηγορία: Εργατικό Δίκαιο

Είναι υποχρεωτικό διά Νόμου να καταβάλλεται 13ος ή/και 14ος μισθός;


Friday, Aug 24 2012
 

Δεν υπάρχει οποιαδήποτε νομοθεσία που να υποχρεώνει τους εργοδότες του ιδιωτικού τομέα να καταβάλλουν τα πιο πάνω ωφελήματα. Η καταβολή τους εξαρτάται από το κατά πόσο έχει συμφωνηθεί κάτι τέτοιο, με συλλογική σύμβαση, ή με ατομικό συμβόλαιο ή άλλης μορφής συμφωνία για τους όρους απασχόλησης. Όπου δεν υπάρχει γραπτή συμφωνία, η παροχή 13ου ή/και 14ου μισθού ρυθμίζεται από την πρακτική που ακολουθείται στην επιχείρηση.

Επισημαίνεται ότι, ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος με βάση τον περί Ενημέρωσης του Εργοδοτουμένου από τον Εργοδότη για τους Όρους που διέπουν τη σύμβαση ή τη Σχέση Εργασίας Νόμο, να ενημερώνει γραπτώς τον εργοδοτούμενο για τους όρους εργοδότησης του, περιλαμβανομένου και του 13ου ή/και 14ου μισθού, εκεί όπου δίδεται.

 
 
Κατηγορία: Εργατικό Δίκαιο

Μπορεί ένας εργοδότης να δώσει προειδοποίηση για τερματισμό απασχόλησης ενόσω ο εργοδοτούμενος απουσιάζει από την εργασία του με άδεια ασθενείας;


Friday, Aug 24 2012
 

H παροχή προειδοποίησης σε εργοδοτούμενο ο οποίος απουσιάζει από την εργασία του ενόσω είναι με άδεια ασθενείας απαγορεύεται για περίοδο έξι μηνών από την πρώτη ημέρα της απουσίας του.

 
 
Κατηγορία: Εργατικό Δίκαιο

Μπορεί ένας εργοδότης να δώσει προειδοποίηση για τερματισμό απασχόλησης ενόσω η εργοδοτούμενη απουσιάζει από την εργασία της με άδεια μητρότητας;


Friday, Aug 24 2012
 

Με βάση τον Νόμο περί Προστασίας της Μητρότητας ο εργοδότης απαγορεύεται να απολύσει ή να προειδοποιήσει ότι θα απολύσει εργαζόμενη έγκυο από την ημέρα της γραπτής γνωστοποίησης της εγκυμοσύνης στον εργοδότη της μέχρι και 3 μήνες μετά την λήξη της άδειας μητρότητας, εκτός στην περίπτωση πλεονασμού.

 
 
«   pages   3   of 3