Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης σας για να διαβάσετε τις απαντήσεις σας


European Lawyers, Solicitors and Law Firms based in Europe

 

Νομικες Ενδειξεις
 
 
Κατηγορία: Περί Αλλοδαπών Δίκαιο

Ποιός είναι ο κατώτατος ακαθάριστος μισθός πρόσληψης αλλοδαπών οικιακών βοηθών?


Monday, Dec 10 2012
 

Κατόπιν σχετικής απόφασης της Υπουργικής Επιτροπής για την Απασχόληση Αλλοδαπών στη Δημοκρατία ημερομηνίας 11/06/2013, το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών ανακοίνωσε την 09/08/2013 ότι από 01/07/2013 ο κατώτατος ακαθάριστος μισθός των αλλοδαπών οικιακών εργαζομένων (οικιακών βοηθών) μειώνεται κατά 5% και καθορίζεται στα €460 από €484 . Επιπλέον, η Υπουργική Επιτροπή αποφάσισε την κατάργηση της ετήσιας τιμαριθμικής αναπροσαρμογής στον μισθό των οικιακών εργαζομένων.

Ενόψει της πιο πάνω ανακοίνωσης, οι μηνιαίες ασφαλιστέες αποδοχές βάση των οποίων θα καταβάλλονται εισφορές στα Ταμεία που διαχειρίζονται ή έχουν την ευθύνη είσπραξης εισφορών οι Υπηρεσίες μας, διαμορφώνονται στα €460.

 
 
Κατηγορία: Περί Αλλοδαπών Δίκαιο

What are the requirements and procedures of the Republic of Cyprus for VISA in relation to third party nationals?


Friday, May 09 2014
 

The requirements and procuderes for issuing a visa for visiting Cyprus are the following:

The visitor must:

1.    Hand in person the required application to the nearest Embassy or Consulate of Cyprus.  If he resides 200-300 kms away then he may send the application via courier.  The Embassy will return the passport with the visa by courier again (please bear in mind that depending on the distance it may take a couple of weeks just for travelling of the documents) or the visitor may attend the Embassy in person and collect the visa.

2.    Together with the application he must send his original passport (must expire at least 3 months after the date he requests the visa)

3.     A bank or a visa statement that proves that he has sufficient funds.

The company or the person that the third party national is visiting must:

1.    Send to the Embassy reservation of airline tickets and accommodation
2.    Send an nvitation Letter
3.    Send an Assumption of Responsibility letter
4.    L/G if requested (usually not requested for business visits)