Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης σας για να διαβάσετε τις απαντήσεις σας


European Lawyers, Solicitors and Law Firms based in Europe

 

Νομικες Ενδειξεις
 
 
Κατηγορία: Κληρονομικό Δίκαιο

Ποιός Νόμος διέπει θέματα κληρονομιάς και διαθηκών στη Κύπρο και πιό το πεδίο εφαρμογής του?


Tuesday, Sep 06 2011
 

Ο Νόμος που διέπει θέματα διαθηκών και κληρονομιάς είναι ο περί Διαθηκών και Διαδοχής Νόμοο οποίος ρυθμίζει δύο περιπτώσεις κληρονομικής διαδοχής:

α) Τη διαδοχή στη κληρονομιά κάθε προσώπου που όταν πέθανε είχε την κατοικία του (domicile) στην Κύπρο, συμπεριλαμβανομένης όλης της κινητής περιουσίας όπου και αν βρίσκεται αυτή και της ακίνητης ιδιοκτησίας η οποία βρίσκεται στην Κύπρο.

β) Την διαδοχή σε ακίνητη ιδιοκτησία κάθε προσώπου που πέθανε άσχετα εάν κατά τον χρόνο θανάτου του είχε την κατοικία του στην Κύπρο.

Διαδοχή ακίνητης περιουσίας η οποία δεν βρίσκεται στην Κύπρο δεν ρυθμίζεται απο τον Νόμο αυτό αλλά απο το δίκαιο της χώρας όπου βρίσκεται.

 
 
Κατηγορία: Κληρονομικό Δίκαιο

Ποιές είναι οι τυπικές προϋποθέσεις έγκυρης διαθήκης?


Wednesday, Sep 14 2011
 

Η Διαθήκη για να είναι έγκυρη πρέπει να είναι:

  • έγγραφη
  • να υπογράφεται στο τέλος απο τον διαθέτη ή απο άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο στην παρουσία του διαθέτη
  • προσυπογραφή απο δύο οι περισσότερους μάρτυρες μπροστά στους οποίους θα πρέπει να υπογράψει ο διαθέτης
  • κάθε φύλλο αν είναι περισσότερα απο ένα μονογράφεται απο διαθέτη και μάρτυρες (διαθήκη που γράφεται και στις δύο σελίδες ενός φύλλου δεν χρειάζεται μονογραφή και στις δύο πλευρές)

Η συμπερίληψη τύπου επιβεβαιώσεως είναι προαιρετικό αλλά αποτελεί μαχητό τεκμήριο ότι όλες οι απαιτήσεις έχουν ικανοποιηθεί.

 
 
Κατηγορία: Κληρονομικό Δίκαιο

Ποιά είναι η διαθέσιμη μοίρα κληρονομιάς (περιουσίας) που μπορεί να διαθέσει πρόσωπο με διαθήκη?


Thursday, Sep 29 2011
 

Το δικαίωμα προσώπου να διαθέτει περιουσία με διαθήκη περιορίζεται στη διάθεση ενός μέρους της περιουσίας ως ακολούθως:

  • αν καταλείπει κατά το θάνατο του τέκνο ή κατιόντα τέκνου μπορεί να διαθέσει μόνο το 1/4 της καθαρής αξίας της περιουσίας
  • αν δεν καταλείπει τέκνο ή κατιόντα τέκνου, αλλά καταλείπει σύζυγο ή γονέα μπορεί να διαθέσει το 1/2 της καθαρής αξίας της περιουσίας
  • αν δεν καταλείπει τέκνο η κατιόντα τέκνου ή σύζυγο ή γονέα τότε μπορεί να διαθέσει το σύνολο της περιουσίας του.

Σε περίπτωση που διαθέτης διαθέτει με διαθήκη περισσότερο απο τη διαθέσιμη μοίρα σε άλλα πρόσωπα τότε η διάθεση αυτή μειώνεται και περικόπτεται αναλογικά κατά την διαχείριση της διαθήκης.