Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης σας για να διαβάσετε τις απαντήσεις σας


European Lawyers, Solicitors and Law Firms based in Europe

 

Νομικες Ενδειξεις
 
 
Κατηγορία: Συνταγματικό Δίκαιο

Κάτω απο ποιές περιστάσεις μπορεί να περιοριστεί το συνταγματικό δικαίωμα της ιδιοκτησίας?


Monday, Jun 06 2011
 

Το δικαίωμα της ιδιοκτησίας προστατεύεται από το άρθρο 23 του Συντάγματος. Η στέρηση ιδιοκτησίας μπορεί να συντελεστεί μόνο με αναγκαστική απαλλοτρίωση σύμφωνα με το άρθρο 23.4 του Συντάγματος, με προσωρινή στέρηση κατοχής της ιδιοκτησίας με επίταξη σύμφωνα με το άρθρο 23.8 του Συντάγματος και με περιορισμό του δικαιώματος σύμφωνα με το άρθρο 23.3.  Σε καμία άλλη περίπτωση περαν απο αυτές που προβλέπει το Σύνταγμα δύναται να περιοριστεί το δικαίωμα αυτό απο οποιοδήποτε πρόσωπο.